YASAL UYARI/İLETİŞİM


Bu kaya resmi hafif içe doğru eğimli ve yaklaşık 540 m yükseklikte Kavaklıdere`nin kuzey tarafında çıkıntısı olan bir kayanın yüzeyinde bulunuyor. 1,50 m yükseklikte ve 0,90 m genişlikte olan resim, toplam 18 farklı boyutda insan figürleri ve tezyinatlardan oluşan üç bölüme ayrılmıştır (3-5). Resmin yukarıdaki bölümünde kilim desenli bir önlük giymiş ve bacakları görünmeyen bir kadından ve üç parmaklı ayrık elleri olan bir erkekten oluşan bir çift görünmektedir (4.5). Ortadaki bölümde 7 figür bulunmakta. Bunların arasında kadın ve erkekten oluşan iki çift durmaktadır. Ortada duran uzun boylu erkeğin elleri yine ayrık üç parmaktan ibarettir (3.5). Resmin aşağıdaki bölümünde dokuz figür vardır. Bunların arasında ise yine kadın ve erkekten oluşan iki çift (3.5) ve yine bacakları görünmeyen süslü önlüklü iki kadın bulunmaktadır.
Buluntu yeri: Kavaklıdere
1) Kavaklıdere`ye kuzey batıdan bakış.
1
2
3
4
5